Kiến thức

Danh sách các công ty tài chính ở Việt Nam cho vay trả góp

Công ty tài chính là gì? Theo Nghị định số 79/2002/NĐ – CP về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính (04/ 10/ 2002), Công ty tài chính là Doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Theo đó, Công ty tài chính có chức năng sử dụng […]

Vay tín chấp là gì? Các hình thức cho vay tín chấp hiện nay

Vay tín chấp là gì? Vay tín chấp là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo. Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính xét duyệt khoản vay dựa trên uy tín của người đi vay. Uy tín người đi vay được xác định dựa trên các yếu tố như: Lịch sử tín dụng […]

Nợ xấu là gì? Phân loại nợ xấu và cách xóa nợ xấu ngân hàng

Nợ xấu là gì? Nợ xấu hay còn gọi là nợ khó đòi (tiếng Anh: Non-Performing Loan, viết tắt là NPL) là những khoản nợ bị nghi ngờ về khả năng thanh toán nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ.Theo thông tư 02/2013/TT-NHNH, các khoản cho vay khách hàng sẽ được phân […]

Phí trả nợ trước hạn là gì? Công thức tính phí phạt trả nợ trước hạn

Phí trả nợ trước hạn là gì? Trả nợ trước hạn là việc khách hàng muốn hoàn tất thanh toán khoản vay gốc sớm hơn so với thời hạn được ghi trên hợp đồng tín dụng của mình với tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng. Như vậy, phí trả nợ trước hạn là số […]

Bảo hiểm khoản vay là gì? Bảo hiểm khoản vay có bắt buộc không?

Bảo hiểm khoản vay là gì? Bảo hiểm khoản vay là sản phẩm bảo hiểm dùng để đảm bảo cho gói vay của khách hàng vẫn tiếp tục được thanh toán trong trường hợp khách hàng không còn khả năng chi trả do tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc mất tích. Trong […]